LEJEBETINGELSER JOBO BILCENTER A/S

1.Lejer accepterer med sin elektroniske accept nedenstående betingelser, samt fører er fyldt 30 år.

2.Tilbageleveringen af den lejede bil skal ske til den fastsatte og aftale tid. Bilen skal afleveres i samme stand som ved afhentningen. Ønsker du at forlænge kontrakten skal udlejeren altid kontaktes da bilen kan være udlejet til anden side. Overskridelse af leveringstid kan medføre at lejeren gøres erstatningspligtig for tab, som følge af overskredet tid. Bilen er altid lejerens ansvar, også hvis bilen afleveres udenfor normale åbningstider. Undladelse af aflevering af køretøj til aftalte tid falder under straffelov §293.

3.Ved afhentning bør lejer straks oplyse udlejer om eventuelle skader eller mangler, som ikke fremgår af skade oversigten, for at undgå unødvendig opkrævning af selvrisiko.
Bilen gennemgås sammen med vores medarbejder, og skader registreres før og efter med elektronisk markering og billeder.

4.Lejekontrakt hvor kundeoplysninger, priser, periode og skader registreres i en APP – lejekontrakt underskrives elektronisk i samme APP.

5.Betaling af depositum betales med kort eller kontant ved godkendelse af kontrakt, endelig afregning og evt. tilbagebetaling af depositum sker ved indlevering.

a. Lejer påfylder brændstof svarende til forbrugt brændstof – kvittering SKAL forevises ved aflevering

6.Biler og køretøjer må ikke benyttes:

a. Til kørsel i udlandet uden forudgående aftale
b. Til hverken direkte eller indirekte transport af gods eller personer mod betaling
c. Til at trække eller slæbe andet køretøj, medmindre det er aftalt med udlejer
d. Til kørekursus, motorsports arrangementer, på motorbane eller lignende
e. Til formål som medfører mekanisk slid, behov for ekstra rengøring eller rensning efter brug af bilen.
f. Til brug uden for fast vej eller plads
g. Af personer som er påvirket af medicin, spiritus eller narkotika
h. Af personer, som ikke fremgår i lejekontrakten
i. Til kørsel på genbrugspladser, medmindre andet er aftalt med udlejer

7. Det vil til hver en tid være lejerens ansvar, at erstatte den fulde skade, ved uansvarlig kørsel jf. pkt. 3 eller hvis færdselsloven ikke er overholdt.

8.Lejeren accepterer sit personlige ansvar for at betale for:

a. De aftalte satser, afgifter, forsikringspræmier og skatter efter lovgivning
b. Gebyr for eventuel afhentning og levering af køretøj eller lejer
c. Alle retsomkostninger og bøder i forbindelse med parkerings- eller lovovertrædelser i kontraktens gyldighedsperiode
d. Advokatsalær hvor loven tillader, påløbne inkassosalærer m.m., som påføres udlejer
e. Udgifter ved eventuelle skader på køretøj

9.Ved skader er lejeren forpligtet til at oplyse navn og adresse på de implicerede parter samt vidner. Lejeren forpligter sig samtidig til hurtigst muligt at kontakte udlejeren og tilstille en detaljeret beskrivelse af uheldet.

a. Hvis nøgle bortkommer faktureres lejer 3000,- for ny nøgle – dette dækkes ikke af selvrisiko/forsikring.
b. Forsager lejer skader på bilen som ikke dækkes af selvrisiko/forsikringen faktureres lejer for skaden jf. faktura fra værksted.

10.Ved underskrift frigør lejeren udlejeren for ethvert ansvar på genstande, som lejeren eller andre måtte have opbevaret, efterladt eller transporteret i køretøjet.

11.Udlejeren har taget alle forholdsregler i forhold til at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle der ske en fejl er udlejeren ikke ansvarlig og ej heller ansvarlig for eventuelle følger heraf.

12.GPS/overvågning i udlejningsbilerne Vi gør opmærksom på, at en række af de biler du lejer hos Jobo Bilcenter A/S, har GPS/overvågning.
a. Formål med GPS-overvågning er at kunne finde bilen i tilfælde af tyveri eller misbrug. GPS overvåges ikke af os rutinemæssigt og kun i tilfælde af tyveri eller grov misligholdelse.

13.Det vil til hver en tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade ved uansvarlig brug af køretøj. Dette kan være manglende olie/vand eller hærværk og misbrug af køretøjet.

14.GDPR – vi håndterer alle lejeaftale med en elektronisk APP, der udover et billede af kørekort også indsamler kundens kontaktoplysninger.
Data gemmes i maksimalt 12 måneder fra sidste lejeperiode, men forlænges ved nye lejeaftaler.
Kunder kan til enhver tid bede om at få slettet sine oplysningerne når lejeforholdet er afsluttet.

15.Ved køb af ekstra kilometer er lejeren ikke berettiget til kompensation for ubrugte kilometer. Dette gælder også kilometer som er inkluderet i lejen.
Copyright © Jobo Bilcenter A/S. All rights reserved.