Jobo Bilcenter

Biludlejning

Se muligheder for biludlejning

Vælg periode samt bil i vores reservationssystem.

Har du særlige ønsker eller vil leje ekstraordinært mange dage, kan du kontakte os pr. mail: carwash@jobobilcenter.dk
Giv os dine kontaktoplysninger, så vender vi hurtigt tilbage.

LEJEBETINGELSER JOBO BILCENTER A/S

Bilen må kun føres af lejer eller de(n) i lejekontrakten angivne fører(e).

Bilen må ikke fremlejes, benyttes til motorsport, eller til persion- eller godstransport mod betaling.

Bilen må kun anvendes til kørsel i Danmark. Udlejer er berettiget til at undlade at tegne kaskoforsikring. Lejer er i så fald stillet som om kaskoforsikring var tegnet. Lejer hæfter for alle skader, som ikke er eller vil være dækket af en tegnet kaskoforsikring.

Udgifter i øvrigt i forbindelse med uheld under udlejning afholdes af lejer.

Udgifter til reparationer foretaget uden aftale med udlejer, er denne uvedkommende.

 

Eventuelle standsnings- og parkeringsafgifter m.v. i lejeperioden betales af lejer.

Lejeaftalen kan kun forlænges ved ny lejeaftale.

Lejekontrakten skal medbringes under kørsel.

Udlejningsbilen afleveres og skal modtages fuldt tanket, hvis andet ikke er aftalt.

Undtagelser for Gratis lånebil ved Skadesreparationer:

Totalskader samt ved senere erklærede totalskader, ansvarsskader uden anerkendt erstatningspligt, kontanterstatninger samt tyveriskader hvor bil ikke er fundet.

 

LEJEBETINGELSER JOBO BILCENTER A/S

HUSK PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF!

Bilen kan ikke udleveres før betaling er modtaget.

 1. Lejer accepterer med sin elektroniske accept nedenstående betingelser, samt fører er fyldt 24 år.
 2. Tilbageleveringen af den lejede bil skal ske til den fastsatte og aftale tid. Bilen skal afleveres i samme stand som ved afhentningen. Afleveres bilen tilbage i forringet stand, både mekanisk eller rengøringsmæssigt, tillægges værksteds eller rengøringsgebyr startende på 500 kr plus omkostninger med rengøring samt værkstedsregning. Ønsker du at forlænge kontrakten skal udlejeren altid kontaktes da bilen kan være udlejet til anden side. Overskridelse af leveringstid kan medføre at lejeren gøres erstatningspligtig for tab, som følge af overskredet tid. Bilen er altid lejerens ansvar, også hvis bilen afleveres udenfor normale åbningstider. Undladelse af aflevering af køretøj til aftalte tid falder under straffelov §293.
 3. Afleveres bilen mere end 4 timer senere end den aftalte tid, vil bilen blive meldt stjålet og lejer vil blive opkrævet et gebyr for for sen aflevering på 150 kr. pr. dag oveni den fastsatte dagslejepris. Efter 7 dage vil bilen, hvis denne kan lokaliseres, blive afhentet på fejeblad for lejers regning.
 4. Transport og kørsel med dyr, herunder dyr i bur er forbudt og opkræves startende fra 500 kr. i rengøringsgebyr

Rygning i bilen er IKKE tilladt, og overtrædes dette medfører det et rengøringsgebyr på 1.500 kr.

 1. Ved afhentning bør lejer straks oplyse udlejer om eventuelle skader eller mangler, som ikke fremgår af skade oversigten, for at undgå unødvendig opkrævning af selvrisiko.
  Bilen gennemgås sammen med vores medarbejder, og skader registreres før og efter med elektronisk markering og billeder.
 2. Lejekontrakt hvor kundeoplysninger, priser, periode og skader registreres i en APP – lejekontrakt underskrives elektronisk i samme APP.
 3. Betaling af depositum betales med kort ved godkendelse af kontrakt, endelig afregning og evt. tilbagebetaling af depositum sker senest 5 hverdage efter indlevering af bilen.

  Lejer påfylder brændstof svarende til forbrugt brændstof – kvittering SKAL forevises ved aflevering. Gøres dette ikke, vil vi opkræve 20 kr. pr. manglende liter.
 4. Biler og køretøjer må ikke benyttes:
  Til kørsel i udlandet
  b.       Til hverken direkte eller indirekte transport af gods eller personer mod betaling
  c.       Til at trække eller slæbe andet køretøj, medmindre det er aftalt med udlejer
  d.       Til kørekursus, motorsports arrangementer, på motorbane eller lignende
  e.       Til formål som medfører mekanisk slid, behov for ekstra rengøring eller rensning efter brug af bilen.
  f.        Til brug uden for fast vej eller plads
  g.       Af personer som er påvirket af medicin, spiritus eller narkotika
  h.       Af personer, som ikke fremgår i lejekontrakten
  i.        Til kørsel på genbrugspladser, medmindre andet er aftalt med udlejer
 5. Det vil til hver en tid være lejerens ansvar, at erstatte den fulde skade, ved uansvarlig kørsel jf. pkt. 3 eller hvis færdselsloven ikke er overholdt.
 6. Lejeren accepterer sit personlige ansvar for at betale for:
  De aftalte satser, afgifter, forsikringspræmier og skatter efter lovgivning
  b.       Gebyr for eventuel afhentning og levering af køretøj eller lejer
  c.       Alle retsomkostninger og bøder i forbindelse med parkerings- eller lovovertrædelser i kontraktens gyldighedsperiode. P-bøder skal betales med det samme bøden er modtaget. Bliver bøden ikke betalt, og får Jobo Bilcenter A/S bøden tilsendt, bliver bøden tillagt et administrationsgebyr på 100 kr. pr. bøde. Jobo Bilcenter A/S betaler bøden til selskabet, og opkræver herefter kunden for beløbet samt administrationsgebyr.
  d.       Advokatsalær hvor loven tillader, påløbne inkassosalærer m.m., som påføres udlejer
  e.       Udgifter ved eventuelle skader på køretøj
 7. Selvrisiko på 5.000 kr. opkræves pr. skade, medmindre der er betalt for nedsættelse af selvrisiko ved lejens start.
 8. Ved skader er lejeren forpligtet til at oplyse navn og adresse på de implicerede parter samt vidner. Lejeren forpligter sig samtidig til hurtigst muligt at kontakte udlejeren og tilstille en detaljeret beskrivelse af uheldet.
  Hvis nøgle bortkommer faktureres lejer 3000,- for ny nøgle – dette dækkes ikke af selvrisiko/forsikring. Nægter lejer at aflevere nøgle, vil ny nøgle blive bestilt på lejers regning
  b. Forsager lejer skader på bilen som ikke dækkes af selvrisiko/forsikringen faktureres lejer for skaden jf. faktura fra værksted.
 9. Ved underskrift frigør lejeren udlejeren for ethvert ansvar på genstande, som lejeren eller andre måtte have opbevaret, efterladt eller transporteret i køretøjet.
 10. Ved underskrift forbeholder vi os retten til at reservere op til 5.000 kr. på det tilknyttede betalingskort i op til 30 dage.
 11. Udlejeren har taget alle forholdsregler i forhold til at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle der ske en fejl er udlejeren ikke ansvarlig og ej heller ansvarlig for eventuelle følger heraf.
 12. GPS/overvågning i udlejningsbilerne Vi gør opmærksom på, at en række af de biler du lejer hos Jobo Bilcenter A/S, har GPS/overvågning.
  Formål med GPS-overvågning er at kunne finde bilen i tilfælde af tyveri eller misbrug. GPS overvåges ikke af os rutinemæssigt og kun i tilfælde af tyveri eller grov misligholdelse.

 

Få oplysningerne sendt til din mobil

Send en SMS med teksten top vejhjælp til 1204. Så får du numre og link retur og har dem lige ved hånden, hvis du får brug for dem.

 1. Det vil til hver en tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade ved uansvarlig brug af køretøj. Dette kan være manglende olie/vand eller hærværk og misbrug af køretøjet.
 2. GDPR – vi håndterer alle lejeaftale med en elektronisk APP, der udover et billede af kørekort også indsamler kundens kontaktoplysninger.
  Data gemmes i maksimalt 12 måneder fra sidste lejeperiode, men forlænges ved nye lejeaftaler.
  Kunder kan til enhver tid bede om at få slettet sine oplysningerne når lejeforholdet er afsluttet.
 3. Ved køb af ekstra kilometer er lejeren ikke berettiget til kompensation for ubrugte kilometer. Dette gælder også kilometer som er inkluderet i lejen.
 4. Brændstof er ikke inkluderet i prisen

Copyright © Jobo Bilcenter A/S. All rights reserved.